فایل word مقاله الگوريتم OLP براي مديريت منابع در محيط MPLS سرويس متمايز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله الگوريتم OLP براي مديريت منابع در محيط MPLS سرويس متمايز :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

سیاوش خرسندی – دانشگاه امیرکبیر تهران
علی پرهیزکاری – دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
حمید مراقی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

شبکه های گسترده آتی با کاربردهای مختلفی روبرو می باشند که تفاوت زیادی در مشخصات ترافیک, سرویس و SLA service level agreement) مورد نیاز دارند, در یک شبکهfululti-Protocol Label Switching)fuIPlS بسته های جریان های مختلف بر اساس خصوصیات ترافیکی به کلاس های ترافیکی متمایز تقسیمگشته وبر چسب مناسب می گیرند. این کلاسها در اصطلاح ForwardingEquivalence Class (FEC)نامیده می شود. برای هر FEC می توان پارامترهای کیفیت سرویس و SLA مناسب تعریف نمود. برای تعریف FEC و جایایی label-switched path)LSPal های مربوطه در شبکه , الگوریتم های متعددی ارائه شده اند ولی هیج یک به بهینه سازی طحر LSP ها در سطح شبکه نپرداخته اند و نیز مدل ترافیکی مختلف LPS ها در کارهای موجود مورد توجه قرار نگرفته است. دراین مقاله یک الگوریتم عمومی ارائه شده است که قادر به رویارویی با محدودیت های پیچیده و مدل های ترافیکی مختلف است و می تواند مکانیزمی کارامد برای پشتیبانی کیفیت سرویس در یک محیط چند سرویسه سرعت بالا ارائه دهد. الگوریتم خودکار A.SP Planning Optimaized)OLPبرای طراحی LSPهای بهینه در سطح شبکه ارائه گردیده است که باعث مینیمم شدن هزینه انتقال و بار پردازشی, بهینه سازی ظرفیت های انتقال و توزیع جریان های ترافیکی با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف Qos و افزایش گذردهی می گردد. الگوریتم فوق ما را به هدف نهایی به حداکثر رساندن کارایی منابع و بازد ه شبکه به ازای منابع فیزیکی موجود نزدیک می سازد. نتایج شبیه سازی های انجام شده این مسئله رامورد تایید قرار داده است.

لینک کمکی