فایل word مقاله تعيين فاکتور فرسايش پذيري (k) ، طول ودرجه شيب (LS) بااستفاده از تکنيک هاي سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي حوضه رحيم آبادفسا – استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين فاکتور فرسايش پذيري (k) , طول ودرجه شيب (LS) بااستفاده از تکنيک هاي سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي حوضه رحيم آبادفسا – استان فارس :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

حسین آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی , دانشکده کشاورزی, دانشگاه
مجید باقرنژاد – دانشیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سیدرشید فلاح شمسی – دانشیار بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید ثامنی – دانشیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه با ظهور فناوریهای جدیدمثل RS و GIS امکان تولید لایه های اطلاعاتی دقیق وروی هم اندازی لایه های اطلاعاتی مختلف , وزن دهی , محاسبات مختلف وبرآورد توزیعی – مکانی اطلاعات فراهم گردیده در مدل USLEیکی از پارامترهای مهم , فرسلیش پذیری خاک میباشد که تابعی است از قابلیت جدا شدن ذرات وقابلیت انتقال آنها میباشد . فرسایش پذیری خاک بیانگر حساسیت ذاتی خاک به فرسایش است وسهولت جدا شدن ذرات خاک را بر اثر انرژی جنبشی قطرات باران وانتفال آنها را بوسیله نیروی رواناب نشان میدهد . Veihe (2002) بطوریکه امروزه با
استفاده از فناوری RS و GIS توانایی مدلسازی اطلاعات مکانی میسر گردیده ,اطلاعات پایه مدلهای فرسایش خاک را میتوان بصورت توزیع مکانی در محیط GIS وارد ودر نتیجه نقشه توزیعی فرسایش را تهیه نمود . طبق تعریف طول شیب عبارتست از فاصله از نقطه شروع رواناب سطحی تا نقطه ای که در آن درجه شیب به حدی کاهش می یابد که مواد منتقله بوسیله آب رسوب می کند . همچنین عامل درجه شیب نشاندهنده مقدار فرسایش از شیب مفروض نسبت به شیب استاندارد 9) درصد ) میباشد . به منظور تهیه نقشه مربوط به فاکتور طول ودرجه شیب ازنقشه DEM واز رابطه (Moore et al (1992)استفاده شد . استفاده ازDEMبا اندازه سلولی5متری که به روشTPSs تهیه میشود مقادیر LS را با دقت بالا برآورد میکندو با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( لندست ) 7 جهت تهیه نقشه خاک ونیز نتایج پروفیل های نمونه برداری شده در سطح 31 زیر حوضه تخمین فرسلیش پذیری خاک امکان پذیر میباشد .

لینک کمکی