فایل word مقاله کاربرد لحاف بتني در حفاظت ديواره ها و بستر مسيلهاي طبيعي و کانالهاي انتقال آب و مقايسه آن با ساير روش ها، مطالعه موردي: کانالE2 شبکه دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد لحاف بتني در حفاظت ديواره ها و بستر مسيلهاي طبيعي و کانالهاي انتقال آب و مقايسه آن با ساير روش ها, مطالعه موردي: کانالE2 شبکه دز :

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمدجواد نصراصفهانی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی سازمان آب و برق خوزستان
محمود شفاجی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
جمال فیلی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی سازمان آب و برق خوزستان
جواد احدیان – دانشجوی دکتری ساز ههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بازسازی پوشش کانال های انتقال آب در شبک ههای آبیاری و زهکشی به دلیل عدم امکان قطع آب برای مدت طولانی یکی از دغدغه های بهره برداران از این ش بکه ها می باشد . پس از بررسی دقیق رو شها ی پوشش کانا ل ها شامل روش های بتنی, سنگی و ژئوتکستایل استفاده از لحاف بتنی 1 به دلیل انعطاف پذیری و دوام بیشتر و نفوذپذیری و زمان اجرای کمتر همچنین اجرای آن بدون قطع آب یا انحراف جریان آب برتر از روش ها ی دیگر شناخته شد . در این تحقیق, قطعه ای از کانالE 2 شبکه آبیاری و زهکشی دز به طول حدود 3400 متر به منظوراجرای پوشش مذکور انتخاب گر دید. در این مقاله مشخصات فنی مصالح, روش اجرا و عملکرد پیش بینی شده و نهایتاً هزینه های اجرایی آن در مقایسه با گزینه های دیگر مورد تجزیه و تحلی ل قرار می گیرد . بررس ی ها ی انجام شده نشان می دهد که مشخصات فنی این پوشش پس از بهره برداری بسیار مطلوب بوده و چنانچه تولید ورقه های ژئوتکستایل آن در داخل مملکت فراهم شود, از نظر اقتصادی, فنی و سهولت اجرا و نصب کاملاً قابل توصیه میباشد.

لینک کمکی