فایل word مقاله لزوم استفاده از GIS به منظور ايجاد بانک اطلاعات کيفيت اجراي کانالها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله لزوم استفاده از GIS به منظور ايجاد بانک اطلاعات کيفيت اجراي کانالها :

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مهدی باغبان باشی وزیر آباد – کارشناس ارشد- سازمان آب منطقهای آذربایجان شرقی

چکیده:

یکی از عمده مشکلات شبکه های آبیاری و زهکشی, عدم سهولت دسترسی به نتایج آزمایشات و اطلاعات مربوط به خاک و بتن کانالها در زمان بروز مشکلات در دوران بهره برداری و گاها در حین اجرا میباشد. سیستمهای یک سامانه مبتنی بر کامپیوتر می باشد که در مورد اطلاعات زمین مرجع چهار قابل یت (GIS) اطلاعات جغرافیایی ورود, مدیریت (ذخیره و بازیابی ), پردازش و استخراج اطلاعات را فراهم می سازد. بخش عمده اطلاعات پروژه های هستند بدینترتیب GIS آبیاری و زهکشی از نوع اطلاعات مکانی بوده و قابل ذخیره, مدیریت, پردازش و نمایش در تهیه کرد . بنابراین, زمانی که در GIS میتوان یک بانک اطلاعاتی از کلیه پارامترهای شب که آّبیاری و زهکشی در یک نقطه از کانال مشکلی مشاهده می گردد (اعم از تورم خاک, ترک خوردن لاینینگ و ; ), نتایج آزمایشات خاک و بتن در آن محل به سهولت استخراج و تجزیه و تحلیل م یشود و علت مشکل بوجود آمده مشخص و چاره به مهندسان اجرایی این امکان را می دهد که نقاط آسیب پذیر کانال را شناسائی GIS اندیشی م یگردد. همچنین را در اجرای GIS نموده و به منظور استحکام این نقاط تدابیر لازم را درنظر بگیرند . در این تحقیق, استفاده از شبکه آّبیاری و زهکشی دشت تبریز به منظور ایجاد بانک اطلاعات ی نتایج آزمایشات درصد تراکم خاکریزی و مقاومت لاینینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی