فایل word مقاله جداسازي هرز نامههاي متني يک رويکرد مبتني بر الگوريتم ژنتيک و روش دسته بندي SVM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جداسازي هرز نامههاي متني يک رويکرد مبتني بر الگوريتم ژنتيک و روش دسته بندي SVM :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس, گروه کامپیوتر آزمایشگاه یادگیری ماشین
شیما گرانی – دانشگاه تربیت مدرس, گروه کامپیوتر آزمایشگاه یادگیری ماشین

چکیده:

در این مقاله, یک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک برای انتخاب خصیصه و روش دستهبندی svm برای جداسازی نامه های هرز پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی روی مجموعه نامه های استاندارد LingSpam ارزیابی شدهاست . نتایج حاصل از ارزیابینشان می دهد که روش پیشنهادی علاوه بر حفظ و یا بالا بردن معیارهای دقت, فراخوانی وF 1 تعداد خصیصهها را حدوداً به 1%,تعداد اولیه کاهش می دهد. همچنین, مقایسه نتایج حاصل از میانگین دقت, فراخوانی و F1 دسته بندی هرزنامه ب ا روش روش پیشنهادی با روشهایی که ازSVM به همراه یک روش فیلتری انتخاب خصیصه استفاده میکنند و سایر روشهای آماری جداسازیهرزنامهها نشان میدهد که روش پیشنهادی از نظر دقت و فراخوانی قابل مقایسه و حتی در مواردی بهتر بوده است.

لینک کمکی