فایل word مقاله مديريت استراتژيک ريسک در زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مديريت استراتژيک ريسک در زنجيره تامين :

تعداد صفحات:17

چکیده:

امروزه سیر تحولات پر شتاب جهانی, سازمان ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند. تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست های توسعه بازار داشته باشند. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم عدم قطعیت در زنجیره تامین, همچنین نحوه شناسایی و ارتباط میان ریسک ها در هر یک از اجزای زنجیره؛ جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیران بیان گردیده است. در ادامه مدلی کاربردی به منظور مدیریت استراتژیک ریسک ها ارائه شده تا از این رهگذر بتوان با اطمینان خاطر و کمترین انحراف از اهداف مدیریت زنجیره تامین, به نتایج مطلوب دست یافت. در بخش پایانی مهمترین ریسک ها در زنجیره تامین مورد نقد قرار گرفته و راهکارهایی به منظور پاسخ گویی هر چه مناسب تر ارائه گردیده است. این نوشتار بر آن است تا بستر تحقیقاتی و راهنمای اجرایی مناسبی برای علاقه مندان و اندیشمندان فراهم آورد.

لینک کمکی