فایل word مقاله مراحل اجرايي ساخت سيفون پروژه سد انحرافي رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مراحل اجرايي ساخت سيفون پروژه سد انحرافي رامهرمز :

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

عزیز الله سلطانی – سرپرست دستگاه نظارت شرکت مهندسی مشاور دزآب
حشمت اله پلیمی – سرپرست دستگاه نظارت شرکت مهندسی مشاور دزآب
غزال جیحون – کارشناس مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

جهت انت قال آب از ساحل راست رودخانه الله به ساحل چپ آن از یک سیفون معکوس به طول 800 متر وسطح مقطع 4/4مترمربع در زیر بستر رودخانه پیش بینی و طراحی و اجرا شده است با توجه به طول زیاد و حجمعملیات وسیع و دبی بالای رودخانه الله در فصول پرآب عملیات اجرایی به دو نیم تقسیم گردید . شروع عملیات اجرایی از پی کنی پانل های 12 متری سیفون صورت گرفت . از طرف دیگر با توجه به جنس زمین زیر پی که در طول سیفون از لایه های رسوبی تشکیل می شد. برای یکنواخت کردن بستر از شفته سیمان با مصالح رودخان ه ای و 0 متر و با عرض بیشتر از عرض فونداسیون استفاده شده است . عملیات بتن ریزی به دلیل کنترل / به ضخامت 5 انبساط و انقباض بتن در حین اجرا و همچنین روش های اجرایی برای دسترسی بهتر و باز شدن جبهه کاری به صورت یک در میان اجرا گردید . برای آب بندی درزهای اجرایی ایجاد شده بین کف, دیوار و دال از واتر استاپ به عرض 15 سانتی متر استفاده شد . برای آب بند ی بین هر پانل 12 متری سیفون, از واتر استاپ 20 سانتی متری استفاده شده است.
برای محافظت بیشتر پایین دست سازه سیفون نزدیک فونداسیون, کانالی به عرض یک متر تا رسیدن به لایه سخت کنگلومرا در طول سازه حفر و با شفته سیم ان پر گردید. همچنین جایی که بستر رودخانه از رقوم روی دال 1 تا کف رودخانه اجرا گردید . با توجه به گذشت بیش از 2 سال از اتمام / پایین افتاده بود با ریپ رپ و با شیب 1 حدود 98 % عملیات اجرایی سیفون, سازه فوق طی سیلابهای فصلی به خوبی عمل کرده و هزینه های بسیار زیادی در رابطه آبگیری دوطرفه از سد, صرفه جویی شده است.

لینک کمکی