فایل word مقاله ارزيابي الگوريتم هاي تعيين موقعيت شناورهاي زير سطحي در عمليات هاي فراساحلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي الگوريتم هاي تعيين موقعيت شناورهاي زير سطحي در عمليات هاي فراساحلي :

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

علیرضا آزموده اردلان – دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی, دانشکده فنی
عبدالحسین حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی, دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله رو شهای مدرن تعیین موقعیت جهت کمک به عملیات حفاری و لولهگذاری در بستر دریا تشریح شده که شامل رو شهای طول باز بلند, طول باز کوتاه, طول باز خیلی کوتاه, بویه های هوشمندGPSترکیب آنها میباشد.از بین رو شهای فوق, روش ترکیبی بهترین روش جهت کنترل دقیق موقعیت ماشین حفار و محل عملیات م یباشد. همچنین در عملیات لول هگذاری استفاده از شناورهای زیرسطحی نظیرROV, AUVمیتواند جهشی در تسهیل لوله-گذاری به حساب آمده که به تفصیل بیان می گردد

لینک کمکی