فایل word مقاله تهيه نقشه خاک بخشي از حوزه آبخيزمرک با روش ژئوپدولوژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تهيه نقشه خاک بخشي از حوزه آبخيزمرک با روش ژئوپدولوژيک :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

شاهرخ فاتحی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
کامران افتخاری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
پرویز مهاجر میلانی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
فردین حامدی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

یکی از محدودیت های عمده روش خاکشناسی معمول در ایران این است که صرفاًبرای دشتها و اراضی زیر سدها و بطورکلی اراضی هموار طراحی شده و فاقد استاندارد های مطالعاتی برای اراضی کوهستانی و تپه ماهور می باشددرتحقیق حاضر سعی شده نقشه خاک بخشی از حوزه آبخیز مرک با استفاده از روش ژئو – پدولوژیک تهیه گردد . اساساین روش تجزیه سیستماتیک زمین نما وسطوح ژئومورفولوژی است . در سیستم فوق بین سطوح ادراکی پدیده ها و مقیاس نقشه رابطه مستقیمی وجود دارد که با مفاهیم طبقه بندی جامع خاک بخوبی هماهنگی دارد

لینک کمکی