فایل word مقاله بررسي رفتارهاي ناايمن در بين کارکنان ناحيه فولادسازي شرکت فولاد مبارکه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رفتارهاي ناايمن در بين کارکنان ناحيه فولادسازي شرکت فولاد مبارکه اصفهان :

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی, بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام –
مصطفی اشتری –
رضا ضیائی –
حسین مدرسی فر –

چکیده:

در این مطالعه رفتارهای ایمنی کارکنان ناحیه فولادسازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ایران مورد مطالعه قرار گرفت . روش مطالعه بر اساس استفاده از تکنیک نمونه برداری از رفتارهای ایمنی بود . پس از تعیین فهرست رفتارهای ناایمن, بر اساس نتایج مطالعه پایلوت و با در نظر گرفتن دقت 5 % و سطح اطمینان 95 % حجم نمونه, معادل تعیین شد . یافته ها نشان داد که35 %
رفتار کارگران از نوع ناایمن می باشد . مهمترین رفتار ناایمن, عدم استفاده و یا استفاده غلط از تجهیزات حفاظت فردی بود . نتایج مطالعه رابطه معنی داری بین رفتارهای ناایمن با سابقه کار (p<0.005) , سطح تحصیلات (p<0.001) و شیفت کار نشان داد . نتایج نشان داد میزان قابل توجهی از رفتار کارگران از نوع ناایمن است . با توجه به پیامدهای فاجعه بار (p<0.001) حوادث و نظر به اینکه عامل اصلی اغلب حوادث اعمال ناایمن است یافته ها بر کاهش نرخ رفتارهای ناایمن تاکید داشته و در این راستا بکارگیری اصول ایمنی مبتنی بر رفتار را پیشنهاد می کند

لینک کمکی