فایل word مقاله امکان سنجي جذب انرژي از امواج در آبهاي درياهاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله امکان سنجي جذب انرژي از امواج در آبهاي درياهاي ايران :

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات:24

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – استادیار, دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران), دانشکده مهندسی ک

چکیده:

ایران یکی از کشورهای بزرگ نفت خیز جهان است . دستیابی نسبتا اسان به این ثروت طبیعی و بزرگیحجم مخازن ذخیره باعث گردیده که از یک سو وابستگی شدید اقتصاد کشور به این ماده بوجود اید و از سوی دیگر مصرف سرانه انرژی در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا چند برابر باشد. استفاده غیر متعارف از سوختهای فسیلی همنین باعث افزایش گازهای گلخانه ای و آلودگی شدید شهرها گردیدهاست. دریاها و اقیانوسها از منابع پاک, ارزان و بازگشت پذیر انرژی غیر فسیلی هستند منابع عظیمی از انرژی گرمایی شیمیایی و مکانیکی در جریانهای آب گرم, جزر و مد و امواج دریاها نهفته است که تنها دو هزارم از این انرژی می تواند همه نیازهای بش رار بر روی کره زمین تامین نماید. تا نیم قرن پیش مسئله استفاده از انرژی دریاها و اقیانوسها در دنیا در حد اید ه ها و مطالعاتپراکنده مطرح بود. اما از اواخر دهه 90 سرمایه گذاریهای جدی جهت بهره برداری از این انرژی در اروپا و آمریکا صورت گرفته است و به پیشرفتهای قابل توجهی نیز نایل گشته اند. کشور ما با توجه به مرزهای گسترده آبی در شمال و جنوب دسترسی مناسبی به منابع بازگشت پذیر اندرژی دریاها دارد. اما علیرغم این پتانسیل بررسیهای کارشناسی وتحقیقاتی در این زمینه هنوز صورت نگرفته است. در این تحقیق ضمن معرفی انواع روشهای جذب انرژی از امواج دریا کاربرد روشهای بهینه با توجه به شرایط دریاهای ایران مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.

لینک کمکی