فایل word مقاله جايگزيني پيت با مواد آلي داخلي در بستر کاشت گياه گلداني ديفن باخيا ( Dieffenbachia sequine amoena )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جايگزيني پيت با مواد آلي داخلي در بستر کاشت گياه گلداني ديفن باخيا ( Dieffenbachia sequine amoena ) :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

سیدمحمد بنی جمالی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی
محمدرضا شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی
علی کلائی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی مرکزی

چکیده:

یک بستر خوب گلدانی بایستی توانائی حفظ و تأمین آب و مواد غذائی, تهویه, و استقرار ریشه گیاه را داشته باشد ) ).Nelson, 1985 عواملی چند از جمله هزینه , وزن مخصوص و سهولت دسترسی به این مواد نیز باید مورد نظر گرفته شود ) ).Larson, 1980 با عنایت به اینکه پیت یک منبع غیر قابل تجدید شونده و محدود بوده و روزی منابع آن به اتمام خواهد رسید لذا با افزایش تقاضا, کمیابی و گرانی و همچنین وارداتی و ارز بر بودن این ماده برای کشور ما, Chen et al., ,1373 تحقیق در جهت جایگزینی آن با مواد کیفیت بالا و قیمت پایین را توجیه می نماید ( بی تاگورس .(Cuu, 1981 ,1988)

لینک کمکی