فایل word مقاله بهينه سازي شرايط حذف سيانيد از پساب کارخانه فرآوري طلاي موته به روش کلريناسيون قليايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي شرايط حذف سيانيد از پساب کارخانه فرآوري طلاي موته به روش کلريناسيون قليايي :

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی, بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

مهرنوش جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا مصحفی شبستری – عضو هیئت علمی دانشکده معدن, متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا بخشی فخرود – فارغ التحصیل مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کلریناسیون قلیایی از کاربردی ترین روش های حذف سیانید از پساب های صـنعتی مـی باشـد . در ایـن فرآینـد از گـاز کلـر یـا هیپوکلریت به عنوان اکسید کننده استفاده می گردد . پارامترهای متعددی بر حذف سیانید با این روش موثرنـد کـه تـأثیر مقـدار ماده اکسید کننده, زمان حذف و pH پساب در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجربی نـشان داد کـه در نـسبت مـولی pH ,(Ca(ClO) – 2:CN ) 4/8:1 معادل 11/3و دمای محیط پس از35دقیقه مقدار سیانید به کمتر از 0/1 میلی گرم در لیتر کاهش می یابد . شرایط بهینه حاصل بر روی پساب واقعی کارخانه فرآوری طلای موته با 175 میلی گرم در لیتر سـیانید اعمـال شد . پس از 35 دقیقه مقدار سیانید پساب به کمتر از 0/1 میلی گرم در لیتر کاهش یافت .

لینک کمکی