فایل word مقاله بهينه سازي فرآيند بيوليچنگ کنسانتره کالکوپيريتي مس با باکتريهاي ترموفيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي فرآيند بيوليچنگ کنسانتره کالکوپيريتي مس با باکتريهاي ترموفيل :

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی, بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

ریحانه قاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان, دا
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی, گروه مهندسی معدن
زهرا منافی – واحد تحقیقات هیدرومتالور ژی, امورتحقیق وتوسعه, مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

مجتمع مس, سالیانه حدود 140 هزار تن مس کاتد تولید می کند, که خالص ترین مس ممکن با خلوص 99/99 درصـد است . در تولید مس آندی به روش پیرومتالورژی که با ذوب کردن کنسانتره مس و احیای آن انجام می شود, مقادیر بسیار زیادی گاز دی اکسی د گوگرد منتشر می شود, استفاده از فرآیند بیولیچنگ مخزنـی جهـت استحـصال مـس از کنـسانتره واحـد تغلـیظ مجتمع مس سرچشمه, روش مناسبی جهت کاهش آلودگی محیط زیست منطقه و کاهش هزینه های تولیـد مـی باشـد . در ایـن مقاله باکتری اسیدیانوس بریرلی که قبلااز معدن مس سرچشمه جداسازی شده بود, با کنسانتره کالکوپیریتی در محیط کـشت9kسازگار گردید . آزمایشها ی سازگاری در یک راکتور هوابالابر با درصد جامد 15 تا 1 درصد انجام شدند . و در نهایت با استفاده از طرحهای آزمایشی دو متغیره در چند سطح, تاثیر دانسیته پالپ و دما در میزان بازیابی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشها نشان داد که, با استفاده از باکتریهای اسیدیانوس بریرلی, حداکثر 85 در صد مس موجـود, در مـدت زمـان 120 سـاعت بـا 10 درصد جامد و دمای 75 درجه سانتیگراد, از کنسانتره وارد فاز محلول گردید و هنگامی که میزان درصد جامد بـه %15 افـزایش داده شد, بیشترین میزان بازیابی مس ) %)80 از کنسانتره در دمای 70 درجه سانتیگراد در زمان ماند 10 روز بدست آمد .

لینک کمکی