فایل word مقاله تاثير عناصر غذايي مختلف بر کميت وکيفيت انجير رقم سبز در شرايط ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير عناصر غذايي مختلف بر کميت وکيفيت انجير رقم سبز در شرايط ديم :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

زهرا خوگر – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیی فارس
حمید زارع – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیی فارس

چکیده:

دو میلیون اصله درخت انجیر باشرایط دیم در خاکهایی با حاصلخیزی بسیار پایین و بافت خاک سبک در شهرستان استهبان موجود می باشد . متوسط عملکرد هر درخت در این شهرستان 10 کیلوگرم است . مصرف کود دراین باغها متداول نیست (1) و این درحالی است که میزان کلیه عناصر در برگ این درختان کمتراز حد بهینه است . کیفیت و کمیت میوه دراثر مصرف کود حاوی نیتروژن توسط پروبستینگ گزارش شده است ).5) هیرای (3) گزارش کرده است که میزان نیتروژن رشد رویشی و زایشی, میزان فسفر, کیفیت میوه, رنگ و سرعت بلوغ و مصرف پتاسیم کیفیت میوه و عملکرد درختان انجیر را تحت تاثیر قرارداده است . با افزایش میزان مصرف نیتروژن , فسفر و پتاسیم در درختان 8 ساله انجیر عملکرد افزایش می یابد و باعث افزایش میزان نیتروژن , فسفر, پتاسیم و منیزیم و کاهش منگنز و روی برگ می شود ).3) کادام وهمکاران (4) در آزمایشی به این نتیجه رسیدند که بیشترین عملکرد ( تعداد 382/2 میوه ) در درختان انجیر 5 ساله رقم دولاتاباد با نسبت نیتروژن به فسفر ,در محدوده 500-600 به 350-400 حاصل شد . هاگاگ (5) در تحقیقی دریافت که مصرف 1-3 کیلوگرم سولفات آمونیم, 0/25-1 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و -1 0/25 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هر درخت انجیر رقم وازناتا وپیرگوس سبب افزایش عملکرد و میزان منیزیم,پتاسیم,فسفر و نیتروژن و کاهش منگنز و روی در برگ گردیده است ).2) رامولا (6) گزارش نمود که در کشور هند از کودهای گاوی در باغ های انجیر استفاده می شود که این کودها دارای 15-20 کیلو گرم نیتروژن, 1/5-2/5 کیلوگرم فسفر, 6 کیلو گرم پتاسیم و یک کیلوگرم منیزیم در هزار کیلو گرم می باشد .

لینک کمکی