فایل word مقاله يک رووش توزيع شده براي هماهنگي بين عاملهاي کنترلي سيگنال ترافيک (چراغهاي راهنمايي) بر اساس تئوري بازي ها و NN-Qlearning

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله يک رووش توزيع شده براي هماهنگي بين عاملهاي کنترلي سيگنال ترافيک (چراغهاي راهنمايي) بر اساس تئوري بازي ها و NN-Qlearning :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

شهاب الدین شمشیربند –
محمود نقیب زاده –
محمدرضا اکبرزاده توتونچی –

چکیده:

تکنیک عامل , تمرکز جدید بر هوش مصنوعی توزیعی (DAI) را موجب شده است و کاربرد آن در بسیاری از زمینه ها مطرح است. این تکنیک برای کنترل ترافیک شهری در این مقاله به کار می رود. عوامل کنترل سیگنال ترافیک واحد, قدرت کنترل خود را با روش NN Q-Learning با پاداش فازی رشد می دهند. روش جدید ترافیک بر اساس تئوری بازی و قوانین اجتماعی برای حل مسئله هماهنگی بین سه TSCA (عامل کنترلی سیگنال ترافیک) پیشنهاد شده است. برای تست اثر بخشی مکانیسم هماهنگی, شبیه سازی ترافیک نمونه در VC#.NET برنامه ریزی می شود. در این محیط شبیه سازی , روش همراه با هماهنگی یا بدون هماهنگی سه تقاطع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده است که روش هماهنگی جدید در این مقاله موثر است .

لینک کمکی