فایل word مقاله بررسي اتلاف اگزرژي در سيکل ترکيبي توربين گازي با هواي تحتاني در مقايسه با سيکل ساده توربين گازي بر اثر تغيير دماي ماکزيمم سيکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اتلاف اگزرژي در سيکل ترکيبي توربين گازي با هواي تحتاني در مقايسه با سيکل ساده توربين گازي بر اثر تغيير دماي ماکزيمم سيکل :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محسن قاضی خانی – استادیار , دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مکانیک
هادی تک دهقان – کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مکانیک

چکیده:

سیکل توربین گاز با هوای تحتانی بعلت نیاز به تجهیزات کمتر, هزینه پایین تر, زمان راه اندازی کوتاه تر و مزایای زیست محیطی بیشتر نسبت به سیکل ترکیبی متداول (گاز – بخار) به عنوان یک جایگزین مناسب برای سیکل در توانهای پایین مطرح می باشد. در این کار پژوهشی بوسیله یک کد کامپیوتری مدلسازی دقیقی از سیکل توربین گاز ساده و سیکل ترکیبی توربین گاز با هوای تحتانی صورت گرفته و تغییرات راندمان قانون دوم و اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل توربین گازی ساده با تغییر دمای ماکیمم سیکل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با تبدیل یک سیکل توربین گازی ساده به سییکل ترکیبی با هوای تحتانی, بازده قانون دوم سیکل بطور نسبی 21 درصد به ازای TTTهای مختلف افزایش یافته و اتلاف اگزرژی کل سیکل بطور نسبی 9 درصد به ازای TTT های مختلف کاهش یافته است.

لینک کمکی