فایل word مقاله بررسي اثر تقويت پنل انعطاف پذير بر صداي داخل محفظه آکوستيکي در تحليل کوپل سازه و سيال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر تقويت پنل انعطاف پذير بر صداي داخل محفظه آکوستيکي در تحليل کوپل سازه و سيال :

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله به بررسی و مقایسه اثر سه روش مختلف تقویت پنل انعطاف پذیر در کاهش سطح فشار صدای تولید شده داخل محفظه آکوستیکی مکعب شکل پرداخته شده است . مدل در نظر گرفته شده در این تحقیق یکی از ساده ترین ودر عین حال پایه ای ترین مدل ها جهت بررسی تداخل سازه وسیال ( FSI)در سازه های مکانیکی متحرک همچون اتوموبیل و زیردریایی می باشد . در این سازه ها همواره بررسی اثر تداخل سازه – سیال یکی از موارد مهم جهت طراحی بهینه بوده است . تحلیل کوپل سازه – سیال در مدل مذکور با استفاده از تکنیک المان محدود انجام پذیرفته است . با ناچیز فرض کردن میرایی آکوستیکی هوای داخل محفظه, تحلیل هارمونیک سیستم کوپل تحت نیروی خارجی اعمالی به پنل انعطاف پذیر سازه صورت گرفته و پاسخ فرکانسی جابجایی مربوط به سازه و پاسخ فرکانسی سطح فشار مربوط به سیال برای چند نوع تقویتی مختلف سازه در محدوده فرکانسی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است . همچنین اثر میرایی هوا و تاثیر جاذب های صوتی نصب شده بر روی سطح سازه مورد بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی