فایل word مقاله بررسي اثرات ميزان کرنش بر روي خواص نهايي فولاد 30MSV6 فورج شده در دماي بالا با استفاده از شبيه سازي و آزمايشات تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات ميزان کرنش بر روي خواص نهايي فولاد 30MSV6 فورج شده در دماي بالا با استفاده از شبيه سازي و آزمايشات تجربي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این تحقیق ی کی از پارامترهای موثر بر فورج فولادهای میکروآلیاژی یعنی میزان کرنش در یک رنج وسیع و بصورت عملی بررسی شد و نتایج بدست آمده به صورتی ارائه گردید که قابل تعمیم به سایر قطعات فورج شده باشد . یکی از فولادهای رایج برای فورج قطعات خودرو در ایران یعنی فولادMSV6 30 که برای فورج دسته شاتون و سگدست پژو آردی استفاده می -گردد جهت انجام آزمایشات انتخاب گردید . یک نمونه با هندسه نسبتا ساده, درحالیکه مقادیر مختلف کرنش پس از فورج را دارا باشد انتخاب گردید . جهت حذف کردن اثرات سرد شدن بر نتایج, یک نمونه با هندسه قطعه پس از فورج, ماشینکاری گردید و مقادیر سختی با قطعه فورج شده مقایسه ش د. برای بدست آوردن مقادیر کرنش از شبیه سازی و برای نشان دادن اثرات کرنش از آزمایشات سختی سنجی ومتالوگرافی 1 استفاده گردید . نتایج حاصله نشان دهنده اثرات مطلوب افزایش میزان کرنش بویژه مقادیر بالا بر روی خواص نهایی این نوع از فولادها بود.

لینک کمکی