فایل word مقاله روش بهبود يافته نهان نگاري در مدل هاي سه بعدي مثلثي مبتني بر ميانه و انديس رئوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روش بهبود يافته نهان نگاري در مدل هاي سه بعدي مثلثي مبتني بر ميانه و انديس رئوس :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

رضا فرید – دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی برق
مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی برق

چکیده:

در این نوشتار , روشی بهبود یافته در خصوص نهان نگاری اطلاعات در مدل های سه بعدی مثلثی معرفی می گردد. برای این منظور, مثلث های به مدل اصلی افزوده می شود. این افزایش با توجه به رشته پیام گنجاندنی صورت می گیرد. بدین منظور, مجموعه ای از مثلث های مدل بر اساس عاملی مبتنی بر مساحت مثلث, انتخاب می شوند تا لیست مثلث های منتخب تشکیل گردد. این لیست بر اساس عاملی مقاوم در برابر برخیحملات مرتب می شوند. سپس یکی از سه میانه هرمثلث بر حسب رشتهپیامی که هدف اصلی,گنجاندن آن در مدل است: در نظر گرفته شده و یکی از دو مثلث ناشی از رسم آن میانه, بر اساس عامل ترتیب دهی در مثلث, به مدل افزوده می گردد. انتخاب ها به گونه ای صورت می گیرد که مقاومت در برابر برخی حملات حاصل شود. روش پیشنهادی قبلی در برابر مجموعه حمله های چرخش, تغییر مقیاس وانتقال که به حمله مشابهت نیز موسوم است. مقاوم بود, اما مقاومت روش در برابر حمله تبدیل خطی انتقال – یافته به دلیل لحاظ کردن مساحت در ترتیب عناصر گنجاندن فراهم نبود. در این مقاله, مرتب سازی مثلث ها و ترتیب انتخاب میانه بر اساس اندیس رئوس بنا می شود تا مقاومت روش در برابر تبدیل خطی انتقال یافته نیز حاصل گردد.

لینک کمکی