فایل word مقاله تأثير کيفيت بقاياي گياهي بر ميزان بيوماس ميکروبي خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير کيفيت بقاياي گياهي بر ميزان بيوماس ميکروبي خاک :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

کریم آتش نما – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

بقایای گیاهی منبع عمده غذا و انرژی برای میکروارگانیزمهای خاک بوده و کمیت و کیفیت آن می تواند در میزان فعالیت های زیستی خاک تأثیر گذار باشد [.7] با مطالعه بیولوژی خاک می توان دریافت که با افزایش مواد آلی خاک, محیط جهت رشد ریزجانداران مساعدتر شده و بر جمعیت آنها افزوده می شود [.8] در نتیجه با افزایش مواد آلی و جمعیت میکروبی خاک, معدنی شدن و گردش عناصر غذایی تسریع شده و جذب عناصر غذایی توسط گیاهان افزایش می یابد [.1] از آنجا که توده میکروبی خاک می تواند بعنوان یک منبع غذایی در کوتاه مدت تجزیه شده و مورد استفاده گیاهان قرار گیرد لذا بررسی تغییرات توده میکروبی خاک در طول تجزیه بقایای گیاهی مختلف که از لحاظ ترکیب شیمیایی متفاوت هستند, می تواند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با وضعیت تغذیه گیاهی ارائه نماید .

لینک کمکی