فایل word مقاله بررسي راندمان حذف بيولوژيک گازوئيل در خاک، بوسيله دو گونه باکتري بومي خاکهاي آلوده جنوب پالايشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي راندمان حذف بيولوژيک گازوئيل در خاک, بوسيله دو گونه باکتري بومي خاکهاي آلوده جنوب پالايشگاه تهران :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

سمیه ناجی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
حسین علی علیخانی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
محمدرضا حسنی نژاد فراهانی – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت, ریاست واحد پژوهش آلودگی محیط
اکبر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از پیامدهای تخلیه فاضلاب ها و زائده های صنعتی در خاک و منابع آب زیر زمینی, تجمع ترکیبات آلاینده و سمی در محیط زیست می باشد که یکی از شایع ترین این آلاینده ها, ترکیبات هیدروکربنی است . " زیست پالایی " یا به عبارتی حذف بیولوژیک این نوع آلایندهها یک راهکار مناسب نسبت به سایر روش های فیزیکی شیمیایی پالایش می باشد . لذا هدف از این تحقیق, بررسی قابلیت تصفیه و پاک سازی بیولوژیکی دو گونه باکتری بومی جداسازی شده از خاک های آلوده نفتی و بررسی راندمان حذف بیولوژیک آنها در شرایط بهینه عملکردی می باشد . مراحل انجام این تحقیق شامل سه مرحله است؛ -1 جداسازی و خالص سازی باکتری های بومی جهت درمان بیولوژیکی خاک آلوده به آلاینده هیدروکربنی . -2 تهیه و آماده سازی خاک مورد استفاده در آزمایش . -3 اندازه گیری میزان حذف بیولوژیک گازوئیل در خاک, به وسیله دو گونه باکتری برتر . نتایج نشان می دهد که با توجه به شرایط محیطی ذکر شده ( دمای 27 ± 2 درجه سانتی گراد, رطوبت %60 درصد ظرفیت نگه داری آبو نیز تهویه روزانه ) , گونه های باکتریایی توانستهاند پس از گذشت مدت زمان 45 روز, در حدود 78 درصد از گازوئیل راتجزیه و حذف نماید که با توجه به زمان عملکرد, مقدار رضایت بخشی به نظر می رسد

لینک کمکی