فایل word مقاله روشي جديد براي مسيريابي فيدر فشار متوسط در طراحي بهينه شبکه هاي توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روشي جديد براي مسيريابي فيدر فشار متوسط در طراحي بهينه شبکه هاي توزيع :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

بلال محمدی کله سر – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت, دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – استادیار گروه مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله روشی جدید را برای مسیریابی بهینه فیدرهای فشار متوسط درطراحی سیستم های توزیع با یک روش ابتکاریارائه می دهد. این مقاله برای طراحی سیستم های توزیع, سطح مقطع بهینه فیدرهای فشار متوسطرا با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و هزینه تلفات انرژی به نحوی محاسبه می کند که قیودی همچون ظرفیت جریاندهی مجاز فیدر, افت ولتاژ و برخی قیود دیگر درحوزه تعیین شده محدود شوند. روش ارائه شده برای تعیین مسیر بهینه فیدر بر اساس معیارکمینه سازی هزینه تجهیزات و هزینه تلفات انرژی توسعه یافته است. روش پخش باری که در اینجا استفاده شده است روش پخش بار مستقیم میباشد که با نیرومندی و سرعت همگرایی بالا صورت گرفته و می تواند مدل بار مرکب را نیز در بر گیرد. برنامه باس فیدر فشار متوسط و همچنین زیر برنامه پخش بار در محیط نرم افزار MATLAB7پیاده سازی شده است. اینر وش بر روی سیستم نمونه 54 باس پیاد ه سازی شده و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی