فایل word مقاله بررسي تجربي پارامترهاي کارکردي پيل سوختي پليمري و تاثير آنها بر عملکرد پيل سوختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي پارامترهاي کارکردي پيل سوختي پليمري و تاثير آنها بر عملکرد پيل سوختي :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

مهدی میانسری – استاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
کوروش صدیقی – استاد – دانشگاه مازندران – دانشکده مکانیک
مجید عمیدپور – استاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مکانیک
مرتضی میانسری – کارشناس – دانشگاه مازندران – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق اثر پارامترهای دما, فشار و نیز عمق کانال های جریان گاز قسمت های آند و کاتد بر روی عملکرد پیل سوختی پلیمری با سوخت هیدروژن و سطح موثر 25cm2, به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. منحنی عملکردی حاصل از نتایج تجربی با منحنی عملکرد بدست امده از روابط نیمه تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر عمق کانال های جریان گاز بر روی عملکرد سل نیز ابتدا به طور تحلیلی و سپس از طریق آزمایشات تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش دما و فشار عملکرد سل بهبود یافته وسل درعمق کانال 1/5mm برای سمت آند 1mm برای سمت کاتد دارای بهترین عملکرد می باشد. نتایج بدست امده مطابقت خوبی را با مباحث تحلیلی مطرح شده داشت.

لینک کمکی