فایل word مقاله بررسي و بهبود عملکرد آشکارساز ARGLR در محيطهاي ناهمگن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و بهبود عملکرد آشکارساز ARGLR در محيطهاي ناهمگن :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

حمید آزاد – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز
عباس شیخی – بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

آشکارسازهای وفقی راداری پارامترهای آماری کلاتر و تداخل را با استفاده از داده های ثانویه و با فرض همگن بودن داد ه ها, تخمین می زنند. در عمل به دلیل پدیده های مختلف از قبیل اهداف تداخلی, داده های ثانویه ناهمگن شده و آشکارسازها دچار افتعملکرد می گردند. در این مقاله عملکرد آشکارساز ARGLR در محیط ناهمگن مورد بررسی قرار میگیرد. نشان داده شده است که عملکرد این آشکارساز در این شرایط افت می کند و همچنین خاصیت CFAR بودن خود را از دست می دهد. در ادامه روش GIP جهت بهبود عملکرد آشکار ساز مورد استفاده قرار گرفته است و سپس با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری بهبود عملکرد آشکارساز نشان داده شده است.

لینک کمکی