فایل word مقاله پالايشسبز سرب از خاک با استفاده از گياه شاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پالايشسبز سرب از خاک با استفاده از گياه شاهي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

حبیب خداوردی لو – عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی
مهدی همایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
عبدالمجید لیاقت – دانشیار دانشگاه تهران
سیدخلاق میرنیا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پالایشسبز ) ) Phytoremediation فنّاوری نوپایی برای زدودن آلودگی ها از زیستبوم است . این فنّاوری در مقایسه با سایر روش های پالایش, بسیار کم هزینه و ساده است . از میان آلودگی ها, فلزاتسنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و آثار زیان بار فیزیولوژیک بر جانداران در غلظت های کم, اهمیتی ویژه دارند [.2] سرب از جمله فلزات سنگینی است که از منابع گوناگون به زیستبوم, پیکرهی گیاه و نهایتاً به زنجیرهی غذایی انسان و حیوانات راه مییابدو خسارت هاییجدی به بار میآورد . شاهی Barbarea verna گیاهی از خانوادهی براسیکاسه ( Brassicaceae )
است که در زدودن فلزات سنگین بویژه سرب از خاک توانا گزارش شده است [.1] هدف از این پژوهش, بررسی کمی امکان پالایش خاک های آلوده به سرب بوسیله گیاه شاهی بود .

لینک کمکی