فایل word مقاله مشاهداتي پيرامون کاربرد روشهاي محاسباتي بي شبکه در مسائلي با مرز متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مشاهداتي پيرامون کاربرد روشهاي محاسباتي بي شبکه در مسائلي با مرز متحرک :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

حسین بزم آرا – کارشناس ارشد – دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی اشرفی زاده – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید اصفهانیان – دانشیار – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در طی سالیان اخیر, تلاشهایی برای حذف شبکه از فرآیندهای حـل عـددی صورت گرفته است که نتیجـه ایـن تلاشـها, ایجـاد خـانواده ای از روشـهایمحاسباتی به نام روشهای بی شبکه بوده است . یکی از کاربردهای اصلی اینروشها در مسائلی است که هندسه در طی روند حل تغییر می کند . در ایـن مقاله, کاربرد یکی از روشهای بی شـبکه در طراحـی مـستقیم شـکل مـورد بررسی قرار گرفته و مشاهدات انجام گرفته ارائه شـده اسـت . نتـایج حاصـل بیانگر محدودیت هایی در کاربرد روشهای بی شبکه در طراحـی شـکل مـی باشد که این محدودیت ها عمدتا از ناحیه دشـوار بـودن کنتـرل دقـت حـل عددی در روشهای بی شبکه است

لینک کمکی