فایل word مقاله مطـالعه ي عددي اثر نسبت‌حجمي جامد مايع بر روي پارامترهاي حرارتي و هيدروديناميکي، در جريان آرام سيال‌نانو با انتقال حرارت جابجـائي ترکيبي، درون لولهي افقي تحت شار حرارتي ثابت، با نگرش دو فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطـالعه ي عددي اثر نسبت‌حجمي جامد مايع بر روي پارامترهاي حرارتي و هيدروديناميکي, در جريان آرام سيال‌نانو با انتقال حرارت جابجـائي ترکيبي, درون لولهي افقي تحت شار حرارتي ثابت, با نگرش دو فازي :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

سیامک میرمعصومی زکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجید صفاراول – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انتقال حرارت جابجائی ترکیبی یک سیال نانو درون یک لوله ی افقی, تحت شار حرارتی ثابت, بصورت عددی و با نگرش دو فازی مطالعه شده است . معادلات بقا به فرم بیضوی و در حالت سه بعدی برای جریان آرام و پایا مو رد استفاده قرار گرفته است . مقایسه ی مطالعه ی حاضر با کارهای تجربی و عددی صورت گرفته در گذشته, بر روی انتقال حرارت ترکیبی درون لوله های افقی, مطابقت خوبی بین نتایج نشان می دهد . در این مطالعه, اثر افزودن ذرات اکسیدآلومینیوم با قطر nm 10 به سیال پایه ( آب ) بر ر وی پارامترهای هیدرودینامیکی و حرارتی, مورد بررسی قرار می گیرد . این ذرات باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجائی سیال می گرد ن د , در حالیکه که تاثیر قابل توجهی بر روی ضریب اصطکاک نمی گذارند . همچنین مشاهده می شود که این ذرات در مقطع عمود بر محور لوله, دارای توز یع همگنی هستند

لینک کمکی