فایل word مقاله برنامه ريزي غير خطي پارامتري براي تحليل يک مدل صف فازي F/M/C/K

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برنامه ريزي غير خطي پارامتري براي تحليل يک مدل صف فازي F/M/C/K :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

سیدجلیل ساداتی رستمی – دانشگاه مازندران, دانشکده مهندسی برق
حسین میارنعیمی – دانشگاه مازندران, دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله از رهیافت برنامه ریزی غیر خطی, برای یافتن توابع عضویت حالت ماندگار معیارهای عملکردی در یک سیستم صف M/M/C/K استفاده می شود که درآن نرخ ورود مشتری و خدمت دهی به صورت اعداد فازی می باشند. ایده اصلی بر پایه اصل توسعه زاده است. دو جفت برنامه ریزی غیر خطی همراه با عدد صیح باینری برای محاسبه کرانهای بالاو پایین معیار عملکردی سیستم در سطح امکان cut – آلفا بدست می اید. برای مقادیر مختلف آلفا تابع عضویت معیار عملکرد سیستم محاسبه می شود. برای استفاده کاربردی, غیر فازی سازی تابع بدست آمده, به کمک شاخص رتبه بندی یاگر صورت می گیرد. برای نشان دادن اعتبار روش پیشنهادی, یک مثال عددی بطور موفقیت آمیز حل می شود.

لینک کمکی