فایل word مقاله پيش بيني زمان شکست ولتاژ عايقها با اموزش شبکه عصبي MLP به کمک قوانين فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پيش بيني زمان شکست ولتاژ عايقها با اموزش شبکه عصبي MLP به کمک قوانين فازي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

استفاده از منطق فازی در آموزش شبکه های عصبی به دلیل نزدیکی آن به زبان انسانی ونیز به جهت همگرایی سریعتر در آموزش و نیاز به عصبهای کمتر, آن را نسبت به دیگر روشها مانند آموزش مبتنی بر الگو یا تکرار, متمایز کرده است. در این مقاله به کمک یک تدوین چدید برای قوانین متناسب با ساختار شبکه های عصبی پرسپترونچند لایه , روشی برای آموزش آنها بر اساس قوانین فازی ارائه می شود. مدل پیشنهادی خود را با یک مدل آموزش دیده بر اساس روش پس انتشار خطا از نظر سرعت همگرایی و دقت در یادگیریتعداد عصبهای موجود در شبکه ی عصبی مقایسه می کنیم. برای اینکار آزمایشی برای پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها در سلف مدار ترانس ترتیب داده شد. متوسط خطای پیش بینی برای یک مجموعه آموزش 75 عضوی, 0/122 با 4 عصب و برای آموزش به روش کلاسیک برای همین مجموعه, متوسط خطا, 0/15 با 14 عصب می باشد.

لینک کمکی