فایل word مقاله استفاده از مدلها و شاخصهاي مختلف براي پيش بيني وقوع آتش سوزي درجنگل و مراتع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده از مدلها و شاخصهاي مختلف براي پيش بيني وقوع آتش سوزي درجنگل و مراتع :

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

ام البنین بذرافشان – گروه آبخیزداری,پردیس کشاورزی و منابع طبیعی , دانشگاه تهران
ابوالفضل معینی – عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
الهه علیزاده پایین افراکتی – گروه برنامه ریزی محیط زیست, دانشکده محیط زیست, دانشگاه تهران

چکیده:

آتش سوزی درجنگل و مرتع باعث نابودی بخش مهمی از زیست بشر, آلودگی هوا و از بین رفتن ثروتها و امکانات بسیاری می شود و جان انسانهای ساکن در مجاورت جنگل را بامخاطرات جدی مواجه می کند و علاوه بر این گونه های ارزشمند گیاهی وجانوری را از بین میبرد. آتش سوزی جنگلها را می توان بر حسب منشا به آتش سوزی طبیعی, آتش سوزی از قبل برنامه ریزی شده و آتش سوزی انسانی (که انسان موجب آن میشود) تقسیم بندی نمود. آمادگی شرایط برای شروع و گسترش آتش سوزی بستگی به شرایط مختلف هواشناسی دارد و به همیت دلیل می توان با استفاده از همین عوامل پیش بینی وقوع آتش ار با مدلها و شاخصهای گوناگون انجام داد. مهمترین عوامل موثر در بروز و یامهار آتش سوزی در جنگلها و مراتع عبارتند از : بارندگی, دمای هوا, رطوبت هواو ناپایداری هوا. در اینمقاله شاخصهای مختلف اقلیمی که توسط دانشمندان مختلف ارائه شده است معرفی میشوند تا با استفاده ازآنها بتوان زمان تقریبی وقوع آتش سوزیمحتمل را برآورد نموده و تمهیدات لازم برای مدیریت پیشگیرانه را انجام داد و هشدارهای لازم را بهمردم در استفاده از این مناطق ارائه نمود.

لینک کمکی