فایل word مقاله کنترل پيش بين سيستم هاي غيرخطي به کمک ساختار وينر لاگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کنترل پيش بين سيستم هاي غيرخطي به کمک ساختار وينر لاگر :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

ساناز محمودی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا جاهدمطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران
الهیار منتظری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله شناسایی و کنترل پیشبین غیرخطی فرآیند کنترل وینر – لاگر ارائه گردیده است . ابتدا بهکمک دادههای ورودی – به کمک ساختار خروجی حاصل از معادلات دینامیکی غیرخطی پروسه کنترل pH به شناسایی مدل وینر – لاگر میپردازیم . سپس مدل حاصل در یک الگوریتم کنترل پیشبین غیرخطی بر مبنای برنامهریزی مربعی متوالی ( SQP ) استفاده میگردد . عملکرد کنترل پیشبین غیرخطی حاصل با نتایج بدست آمده از کنترل پیشبین خطی مبتنی بر مدل لاگر خطی مقایسه گردیده است . نتایج شبیهسازی نشان میدهد که استفاده از شبکه فیلتری لاگر در ساختار وینر, در عین افزایش قابلیت مدلسازی سبب کاهش تعداد پارامترهای مدل شده است و در نتیجه سرعت حل مساله SQP و همگرایی الگوریتم کنترل غیرخطی را افزایش می دهد

لینک کمکی