فایل word مقاله بررسي ويژگيها و کارآرايي بيوفيلتر بي هوازي چند مرحله اي ( MAB) در تصفيه پسابهاى صنعتى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ويژگيها و کارآرايي بيوفيلتر بي هوازي چند مرحله اي ( MAB) در تصفيه پسابهای صنعتی :

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

سیدمهدی برقعی –
قصیده پورهاشم –
ناهید چاوشا –

چکیده:

در این تحقیق پایداری و عملکرد راکتور بافل دار بیوفیلمی بی هوازی در تصفیه پساب ساختگی بررسی شده است. همچنین در این تحقیق مشخص شد که در این بیوراکتور جداسازی فازها بهبود پیدا کرد . راکتور مورد نظر از شیشه ساخته شده و دارای حجم 30 لیتر بوده و توسط بافل هایی به سه بخش مرتبط تقسیم شده است . این راکتور جدید ترکیبی از راکتور بافل دار بی هواز ی (ABR) و راکتور بستر ثابت بالارو بی هوازی (UAFB) می باشد که خواص سیستم های بافل دار و فیلترهای بی هوازی را درهم ادغام کرده است . هر قسمت توسط پرکننده های پلاستیکی پرشده است. پارامترهای مختلف مانند COD, اسیدهای چرب فرار, قلیائیت, PH و مقدار جامد کل از طریق آنالیز روزانه بررسی شد. در COD ورودیmg/lit 3000 , بازدهی حذف 93 درصد بدست آمد . با افزودن سولفات به خوراک با مقادیر mg/lit100 و 500 mg/lit بازدهی حذف COD بیوراکتور نه تنها کاهش نیافته, بلکه اندکی بهبود نیز در آن دیده شد.

لینک کمکی