فایل word مقاله بهينه سازي فرآيند زلال سازي ( Clarification ) با مواد شيميايي جهت کاهش کدورت ( Turbidity ) و COD آب خام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي فرآيند زلال سازي ( Clarification ) با مواد شيميايي جهت کاهش کدورت ( Turbidity ) و COD آب خام :

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

آرش کوهستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مازندران , مجتمع آموزش عا
مرتضی حسینی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران , مجتمع آموزش عالی فن
زهرا عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مازندران , مجتمع آموزش عا

چکیده:

این مقاله مربوط میشود به بهینه سازی فرآیند زلال سازی با مواد شیمیایی (منعقدکننده) جهت کاهش کدورت و COD آب خام , که به کمک این فرآیند می توان آلودگی های موجود آب خام را تا حد امکان کاهش داد. این عمل باعث افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه های تصفیه و بهبود مراحل بعدی تصفیه می شود . فرآیند زلال سازی شامل مراحل انعقاد سازی, لخته سازی و ته نشینی است که در اینجا از سولفات آلومنیوم ( آلوم ) و کلرید فریک به عنوان منعقد کننده و یک نوع پلی الکترولیت ( پلیمر آنیونی ) به عنوان کمک منعقد کننده استفاده شده است . اثرات تغییرات PH, دما و میزان تزریق منعقد کننده و کمک منعقد کننده ها در بهینه سازی این فرآیند , جهت کاهش کدورت که با حذف مواد معلق کلوئیدی , مواد آلی , میکروارگانسیم و COD همراه است , مورد بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی