فایل word مقاله کاربرد تصاوير ماهواره اي Terra-ASTER در نمايش جزاير حرارتي در مناطق شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد تصاوير ماهواره اي Terra-ASTER در نمايش جزاير حرارتي در مناطق شهري :

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

مهدی آخوندزاده – دانشگاه تهران, دانشکده فنی, گروه مهندسی نقشه برداری, گرایش سنجش از د
محمدرضا سراجیان – دانشگاه تهران, دانشکده فنی, گروه مهندسی نقشه برداری, گرایش سنجش از د

چکیده:

حرارت سطح زمین (LST1) شاخص مهمی در مطالعه مدلهای تعادل انرژی در سطح زمین و فعل و انفعالات بین زمین و اتسمفر در مقیاس منطقه ای و جهانی است. تصاویر سنجش از دور بدلیل پوشش وسیع و بهنگام بودن ,منبع اطلاعاتی مناسبی در تهیه نقشه های حرارتی و تخمین انرژی تشعشعی سطح زمین می باشند. در این مقاله قابلیت تصاویر ماهواره ای چند طیفی Terra-ASTER در ایجادلایه های اطلاعاتی مناسب به منظور استفاده در برنامه ریزی شهری با هدف نمایش جزایر گرمایی و تخمین میزان هدف رفت انرژی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این مطالعه تصاویر سنجنده ماهواره ای ASTER در محدوده های مرئی, مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی طیف الکترومغناطیس به منظور تهیه نقشه های حرارتی, ضریب گسیل, توزیع پوشش گیاهی و سایر لایه های اطلاعاتی موردپردازش قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تصاویر چند طیفی ASTER می تولنند بعنوانابزار مفیدی جهت نمایشتجزیه و تحلیل منابع و اثرات انرژی در محیطهای شهری در ایران به کار روند.

لینک کمکی