فایل word مقاله کاتاليست مستعمل فرآيند شکست کاتاليستي بستر سيال افزودني پوزولاني مناسب جهت توليد سيمانهاي مخلوط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاتاليست مستعمل فرآيند شکست کاتاليستي بستر سيال افزودني پوزولاني مناسب جهت توليد سيمانهاي مخلوط :

تعداد صفحات:10

چکیده:

کاتالیست مستعمل فرآیند شکست کاتالیستی بستر سیال پسماندی آلوده به عناصر مضر و فلزات سنگین می باشد. بررسی های اخیر نشان می دهد این ماده دارای خواص پوزولانی بوده و به همین دلیل امکان استفاده از آن در تولید سیمانهای مخلوط وجود دارد . چنانچه کاتالیست مستعمل به ملات یا بتن سیمان پرتلند افزوده شود باعث افزایش مقاومت فشاری آن می گردد که میزان این افزایش تابع اندازه کاتالیست, مقدار کاتالیست و نوع جایگزینی می باشد . نتایج حاصل از مطالعات مطالعات جایگزینی 15 تا 20 درصد از سیمان با کاتالیست مستعمل را توصیه می نمایند که در این محدوده بیشترین مقاومت فشاری حاصل خواهد شد . به طور کلی می توان گفت که استفاده از این مواد در ساخت مواد سیمانی نه تنها باعث استفاده مجدد از کاتالیست مستعمل شده و مشکلات ناشی از دفع آن را برطرف می نماید بلکه آثار مثبتی نیز بر خواص مواد سیمانی دارد که تمامی این عوامل منجر به افزایش تمایل به استفاده از این روش جهت دفع این مواد می گردد. گزارش حاضر به بررسی مقالات ارائه شده توسط محققین در این زمینه پرداخته و به اثرات مثبت ناشی از استفاده از کاتالیست مستعمل در محصولات سیمانی اشاره نموده است.

لینک کمکی