فایل word مقاله بررسي اثرات مقدار و انواع ماده آلي بر روي عملکرد و اندازه غده سيب زميني در خاک بافت ريز در شمال استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات مقدار و انواع ماده آلي بر روي عملکرد و اندازه غده سيب زميني در خاک بافت ريز در شمال استان خوزستان :

تعداد صفحات:2

چکیده:

سیب زمینی از محصولات پراهمیت کشور است . در خوزستان در اوایل زمستان کاشته و اواسط بهار برداشت می شود . اگر چه متوسط عملکرد سیب زمینی در خوزستان 15 تن در هکتار و نسبت به دیگر مناطق اصلی سیب زمینی کاری کمتر است ولی به علت تقاضای خوب سیب زمینی در فصل بهار, درآمد قابل توجهی برای کشاورزان دارد . درجه بندی اندازه غده های سیب زمینی از نظر انواع فروش در بازار و صنایع غذایی اهمیت دارد . اندازه غده های سیب زمینی به مقدار زیادی تحت تأثیر شرایط فیزیکی خاک به ویژه بافت و ساختمان بوده و کاربرد کودهای آلی و دامی به سبب
ایجاد شرایط فیزیکی مناسبتر تأثیر زیادی بر افزایش غذه های بزرگ و بازارپسند دارداز سوی دیگر مازاد باگاس حاصله از 100 هزار هکتار نیشکر استان ماده ارزشمندی است که قابلیت تبدیل به کمپوست را داشته و برای اصلاح خاکها استفاده دارد . افزایش مقدار رس تأثیر کاهنده ای برخصوصیات فیزیکی خاک نظیر تهویه, نفوذ آب و نتیجتاً کاهش رشد ریشه و رشد غده های سیب زمینی خواهد داشت . دریاشناس و همکاران طی تحقیقی واکنش عملکردی و اندازه غده سیب زمینی را با مصرف کود دامی به ترتیب 28/5 و 3/3 درصد در یک خاک میان بافت با 25
درصد رس در مناطق شمالی خوزستان گزارش نمودند ).2) ولی مطالعات در مورد واکنش سیب زمینی در خاکهای بافت ریزتر در شبکه آبیاری دز صورت نگرفته است . از طرفی تقاضای خوب بازار برای سیب زمینی نوبرانه, کشاورزان را علاقه مند به زراعت سیب زمینی در انواع بافتخاک نموده است . برزگر و همکاران طی تحقیقی تأثیر انواع ماده آلی بر بهبود شرایط فیزیکی خاک و عملکرد را در خاک محل تحقیق ما ولی تحت کشت گندم و در تناوب با سیب زمینی گزارش نمودندتحقیق حاضر به منظور تکمیل مطالعات منطقه ای تأثیر انواع و مقادیر مختلف ماده آلی برعملکرد و اندازه غده سیب زمینی را در یک خاک بافت ریزتر با 32 درصد رس بررسی نموده است

لینک کمکی