فایل word مقاله تحليل رفتار دمايي ديسک ترمز خودرو سمند در پروسه تست ALPINE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل رفتار دمايي ديسک ترمز خودرو سمند در پروسه تست ALPINE :

تعداد صفحات:7

چکیده:

تست Alpine یکی از تستهای سنگین برای سیستم ترمز میباشد که بدلیل شبیهسازی آن با شرایط ترمزگیری در کوهستان Alpine , باعث بالا رفتن دما و عواقب ناشی از آن برای دیسک ترمز میباشد . این تست, شبیهسازی ترمزگیری در شیبهای کوهستانی با سرعت ثابت در مسافت طولانی است . هدف از این تحلیل پیش بینی دما و ضریب انتقال حرارت در دیسک ترمز میباشد . نتایج تحلیل عددی دیسک ترمز خودروی سمند ( خودروی ملی ) که با نرم افزار Fluentبدست آمده است با نتایج تست خودرو در یکی از مراکز تست خودرو معتبر اروپایی مورد مقایسه قرار گرفته است . در این مقاله, این امکان صورت گرفت تا در راستای بررسی, تحلیل و شبیه سازی تستAlpine , در زمینه کسب دانش انتقال حرارت در دیسک های ترمز وشبیهسازی پروسه تست Alpine با استفاده از روش حل دینامیک سیالات محاسباتی گامی برداشته شود و بستری در زمینه ارتقای دانش انتقال حرارت و طراحی پره ها 1 در دیسک های ترمز فراهم گردد .

لینک کمکی