فایل word مقاله تشخيص زاويه نورپردازي در تصاوير چهره با رويکرد يادگيري قوانين تصميم گيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تشخيص زاويه نورپردازي در تصاوير چهره با رويکرد يادگيري قوانين تصميم گيري :

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

شقایق نادری – آزمایشگاه پردازش نمادین, گروه مهندسی کامپیوتر, دانشگاه تربیت مدرس
سعید جلیلی – آزمایشگاه پردازش نمادین, گروه مهندسی کامپیوتر, دانشگاه تربیت مدرس
نصرالله مقدم چرکری – آزمایشگاه پردازش نمادین, گروه مهندسی کامپیوتر, دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله یک سیستم تصویرکاوی با هدف اکتشاف د ا نشِ مرتبط با زاویه نور پردازی از تصاویر چهره پیشنهاد گردیده است . از آنجا که عدم وجود دانش کافی در مورد منبع نور و زاویه تابش یکی از مشکلات اصلی در س یستمهای شناسا یی چهره می باشد , در راه حل پیشنهادی, دانش مربوط به کلاس های نوری مختلف در قالب قوانینی محدود از تصاویر چهره استخراج می گردد . برای یادگیری کلاس ها, ابتدا شش مجموعه مختلف از ویژگی های تصاویر, استخراج و پس از ارزیابی کیفیت آنها, بهترین مجموعه انتخاب و یادگیری بر اساس آن انجام می گیرد . در فرآیند یادگیریِ کلاس های نوری و اکتشاف دانش مربوطه از سه الگوریتم مختلف درخت تصمیم C4.5 , J4.8 و RIPPER استفاده شده است . برای ارزیابی الگوریتمها در کاربرد پیشنهادی از پایگاه تصویری YaleB که شامل 046 تصویر از 01 فرد در 5 کلاس نوری می باشد, استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم J4.8 در بهترین حالت با دقت48 % بهتر از دو الگوریتم دیگر دانش مرتبط با کلاس های نوری مختلف را استخراج می کند .

لینک کمکی