فایل word مقاله يکروش کارآمد براي تخمين حالت مؤلفه اصلي و هارمونيکي در شبکه هاي توزيع شعاعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله يکروش کارآمد براي تخمين حالت مؤلفه اصلي و هارمونيکي در شبکه هاي توزيع شعاعي :

تعداد صفحات:25

چکیده:

در این مقاله روشی کارآمد به منظور تخمین حالت مؤلفه اصلی و هارمونیک ها در شبکه های توزیع شعاعی ارائه می شود . توسعه و گسترش دامنه کاربرد این روش به تحلیل مشاهده پذیری و رؤیت شوندگی شبکه ها و پردازش داده ها به طور جامع مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد . از مهمترین مزیت های این روش قابلیت تشخیص داده های نادرست و پردازش صحیح آنها و قابلیت بکارگیری آن در مبحث تخمین حالت هارمونیکی در سیستم های شعاعی واقعی و عملی می باشد . در این مقاله با تست الگوریتم تخمین حالت بر داده های سیستم نمونه و همچنین قسمتی از شبکه توزیع شهرستان اصفهان, قابلیت و صحت عملکرد این روش هم برای مؤلفه اصلی فرکانس و هم مؤلفه هارمونیکی سوم و پنجم به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد .

لینک کمکی