فایل word مقاله شخصي سازي تبليغات الکترونيکي با استفاده از داده کاوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شخصي سازي تبليغات الکترونيکي با استفاده از داده کاوي :

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سارا فرزانه – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک دانشگاه علم و ص
سمیرا ملک محمدی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک دانشگاه علم و ص

چکیده:

به مرور زمان نقش وب به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی در تجارت مهم تر می شود و به همین ترتیب تبلیغات الکترونیکی, که تلاشی است د ر جهت اشاعه اطلاعات و برای تحت تأثیر قرار دادن داد و ستد, اهمیت و رشد بیشتری پیدا می کند . یکی از دلایل اهمیت روزافزون تبلیغات الکترونیکی, قابلیت بالای شخصی سازی تبلیغات در اینترنت اس ت . شخصی سازیِ تبلیغات به افزایش میزان رضایت مشتری کمک می کند و نیز میزان ف روش را از طریق تبلیغات به موقعِ محصولات و خدمات متناسب با نیازهای مشتری, افزایش می دهد. هدف از این تحقیق, یافتن روشی برای شخصی سازی تبلیغات به خصوص تبلیغات الکترونیکی به کمک تکنیکهای دادهکاوی است, که سازما نها یا شرک تها برای مشتریانشان می فرستند. مورد مطالعاتی این تحقیق یک شرکت برگزار کننده کنفرانس است که به کمک درخت تصمیم گیری, مخاطبانِ کنفرانسِجدیدی که این شرکت قصد برگزار کردن آن را دارد, مشخص شده اند . سپس با استفاده از الگوریتمK-meansمخاطبان خوشه بندی شده اند, تا مخاطبان مشابه در یک خوشه قرار بگ یرند. آنگاه ابزار تبلیغاتی مناسب برای تشویق مخاطبان هر خوشه به شرکت در این کنفرانس با توصی ههای فرد خبره تعیین شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

لینک کمکی