فایل word مقاله شناسايي و طبقه بندي کاربران موتورهاي جستجو با استفاده از منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي و طبقه بندي کاربران موتورهاي جستجو با استفاده از منطق فازي :

تعداد صفحات:17

چکیده:

در یک کار پژوهشی, ارتقا بازده موتورهای جستجو مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که کاربران مختلف, هنگام استفاده از موتورهای جستجو, جستجوهای مختلفی را انجام داده و خروجی های دریافتی را با روشها و دیدگاههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند, لذا استفاده از وب معنایی در راستای افزایش بهره وری هرچه کیفی تر موتورهای جستجو, می تواند
به افزایش رضایتمندی کاربران منتهی گردد. زمینه مورد جستجو, نوع و تخصص مورد توجه کاربران, هدفمندی جستجوها, ارتباط و هماهنگی نتایج جستجو با اهداف مورد تقاضای کاربران, از مواردی هستند که در میزان رضایتمندی و سودمندی جستجوی کاربران تأثیر مستقیم دارند.
این مقاله به گزارش پروژه ای می پردازد که به منظور افزایش کارائی سیستمهای جستجو بوده و مبتنی بر وب معنایی عمل می کند. در این مطالعه, بر روی خصیصه های گردآوری شده تفکیکی کاربران, منطق فازی اعمال شده و مجموعه های فازی مرتبط محاسبه می گردد. از این طریق, بر حسب کلاس های خروجی, کاربران به دسته های مختلف طبقه بندی می گردند و بسته به کلاس
تخصیصی, سرویس هایی جهت سرعت بخشیدن به فرآیند جستجو به کاربر داده می شود. در روش به کار رفته در این پژوهش, به صورت غیر مستقیم, تعدادی خصیصه به منظور طبقه بندی کاربران در کلاس های از قبل تعریف شده و تعدادی خصیصه دیگر برای ارزیابی رضایت مندی آنها از کلاس تخصیصی, مطرح شده اند. برای تعدادی نمونه از کاربران, این خصیصه ها گردآوری شده و این مجموعه داده برای تولید درخت تصمیم فازی, درخت تصمیم سنتی و قوانین تصمیم مورد استفاده و آنالیز قرار گرفته است و نتایج حاصل مقایسه و تحلیل شده است. در نهایت با استفاده از این روش, امکان هدفمند کردن جستجوهای کاربران فراهم می گردد و با به کارگیری نتایج پژوهش, جستجوهای کاربران می تواند با زمان کوتاه تر و هزینه کمتر و همچنین بازده بالاتر انجام پذیرد.

لینک کمکی