فایل word مقاله مطالعه و بررسي مقدماتي پودر بتن به عنوان يک ماده ترميم کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه و بررسي مقدماتي پودر بتن به عنوان يک ماده ترميم کننده :

تعداد صفحات:16

چکیده:

هدف از این تحقیق استفاده از پودر انفعالی (RPC) به عنوان یک ماده ترمیمی و ارزیابی انعطاف پذیری آن با بتن های موجود می باشد.
آزمایشی که برای ارزیابی انعطاف پذیری پیوند ماده ترمیمیمورد بحث قرار گرفت عبارت است از:
تست تخریب بتن تحت شتاب دهنده محیطی یعنی: سیکلهای یخ زدگی و آب شدگی قبل و بعد از سیکلهای یخ زدگی و آب شدگی نمونه از لحاظ: مقاومت فشاری, دوام پیوند (تست برش کج) استحکان بیرون کشیدن میلگرد و رابطه بین مدول دینامیکی, تست NDT بررسی میشود.
نتایج ازمایشات نشان می دهد که RPC (پودر انفعالی بتن) ماده ترمیم کننده خوب و بهبود کننده توان فشاری نمونه و تقویت خمشی, تقویت نیروی پیوندی, مدول دینامیکی و قابلیت انعطاف پذیری بالا در مقایسه با بتن معمولی می باشد. چسبندگی بین RPC و میلگرد نیز خیلی انعطاف پذیری بالا در مقایسه با بتن معمولی می باشد. چسبندگی بین RPC و میلگرد نیز خیلی بیشتر از دیگر بتن هاست.
با توجه به نتایج بدست آمده این علاقه به وجود خواهد امد که در سازه های بتنی مسلح برای بهبودچسبندگی و ترمیم آن از RPC استفاده شود.

لینک کمکی