فایل word مقاله پيش‌بيني سيل در حوضه آبريز آجي‌چاي با استفاده از فاکتورهاي اقليمي سطح زمين و سطوح فوقاني جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پيش‌بيني سيل در حوضه آبريز آجي‌چاي با استفاده از فاکتورهاي اقليمي سطح زمين و سطوح فوقاني جو :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شامل حوضه آبریز آجی‌چای می‌باشد که در قسمت شرقی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بین طولهای َ52 47°و َ32 45°شرقی و عرضهای َ30 38°وَ36 37°شمالی قرار گرفته است. در این تحقیق ایستگاه سینوپتیک و جو بالای تبریز که تنها ایستگاه از نوع خود در منطقه می‌باشد انتخاب شده است. داده‌های تحقیق را 17 فاکتور اقلیمی سطح زمین و سطوح فوقانی جو ثبت شده در این ایستگاه در 71 روز وقوع سیل در منطقه که بیان‌کننده خصوصیات سیستم‌های کم‌فشار و ناپایداری‌های محلی از سال 1375 لغایت 1382 هستند تشکیل داده‌اند. در روش تحقیق, خصوصیات جوی روزهای قید شده به عنوان حداقل شرایط ایجاد سیل برای مقایسه خصوصیات جوی روزهای دیگر, مبنای مقایسه قرار داده شده‌اند. حاصل این تحقیق تهیه نرم‌افزار پیش‌بینی سیل می‌باشد که توانسته است 7 مورد از 15 مورد سیل اتفاق افتاده در منطقه را در سال 1383 پیش‌بینی نماید.

لینک کمکی