فایل word مقاله بررسي مکانيزم گازديناميکي تشکيل بسته نسوخته در دتونيشن هاي گازي با استفاده از شبيه سازي عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مکانيزم گازديناميکي تشکيل بسته نسوخته در دتونيشن هاي گازي با استفاده از شبيه سازي عددي :

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک روش عددی دقت مرتبه دو به همراه الگوریتمهای تطبیق شبکه و تعقیب جبهه شاک, دتونیشن گازی در یک کانال شبیه سازی شده است. معادلات حاکم بر پدیده , معادلات دو بعدی اویلر واکنشی می باشد. برای مدل نمودن واکنش شیمیایی از مدل سینتیکی یک مرحله ای آرنیوسی استفاده شده است . آغازش دتونیشن توسط موج صفحه ای بلست انجام گرفته و اغتشاش در چگالی باعث تسریع در شکل گیری جبهه دتونیشن شده است. با انتشار دتونیشن در فواصل طولانی نسبت به موقعیت آغازش, ساختار جبهه دتونیشن مستقل از قدرت موج بلست اولیه بدست امده است. جبهه دتونیشن بدست امده شامل امواج ضربه ای ماخ اصلی, موج ضربه ای برخوردی و امواج عرضی می باشد. حرکت امواج عرضی و برخورد آنها با یکدیگر باعث جدا شدن قسمتی از مواد نسوخته اولیه و نفوذ آنها به پشت جبهه دتونیشن می گردد. این مکانیزم تشکیل بسته نسوخته که مکانیزم گاز دینامیکی نامیده شده , متفاوت از مکانیزم جدا شدن ناحیه واکنش بخاطر افت دمای گاز در جبهه دتونیشن می باشد. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی عددی مکانیزم گاز دینامیکی تشکیل بسته نسوخته مورد بررسی قرارگرفته و نقش اساسی امواج عرضی در ایجاد این مکانیزم مورد تاکید قرار گرفته است.

لینک کمکی