فایل word مقاله بررسي و تحليل عددي تأثير مواد واسطة حرارتي بر دماي اجزاء يک ماهواره کوچک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و تحليل عددي تأثير مواد واسطة حرارتي بر دماي اجزا يک ماهواره کوچک :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

آذر انوری – مربی پژوهشی, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
فواد فرحانی – استادیار – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
فراس حکاک – کارشناس ارشد مکانیک – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

وظیفه یک زیر سیستم کنترل حرارتی, نگهداری دمای کلیه اجزا ماهواره در محدوده مجاز آنها در طول عمر ماهواره است. در طراحی حرارتی یک ماهواره, یکی از راههای کاهش مقاومت گرمایی تماشی در اتصالات استفاده ازمواد واسطه حرارتی است. در این مقاله تاثیر مواد واسطه حرارتی بر دمای اجزا یک ماهواره مورد تحلیل و تحلیل قرار می گیرد. ماهواره مورد نظر یک ماهواره مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. ماهواره مورد نظر یک ماهواره مکعبیکوچکLEO می باشد که سیستم کنترل جرارتی آن از نوع غیر فعال است. نتایج بدست امده نشان می دهد که با کاهش مقاومت تماسی در اتصالات مختلف, گرادیان مطلوب دمایی در طول اجزا سازه حاصل شده و افازیش هدایت حرارتی از اجزا به رادیاتورها, تاثیر مثبتی بر دمای اجزا اصلی ماهواره داشته است.

لینک کمکی