فایل word مقاله کشف پوياي وب سرويس ها با استفاده از روشهاي داده کاوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کشف پوياي وب سرويس ها با استفاده از روشهاي داده کاوي :

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشیار گروه نرم افزار, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده کامپیوتر
حبیب اقدسی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد IT, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده کامپیوتر

چکیده:

تشخیص سرویسهای متشابه و ارایه آنها به متقاضی می تواند جستجو برای سرویسهای وب را تا حد زیادی تسهیل نماید. دراین راستا جستجو به سبک فهرست رایج استکه فقط از مکانیزم های تطبیق اولیه پشتیبانی می کندو نتایج جستجو بطور کامل در بر گیرنده تمامی موارد مناسب نیست. از سوی دیگر معمولا دسته بندی اولیه سرویس ها بصورت دستی انجام می گیرد و سرویسهای جدید در قالباین دسته قرار می گیرند . اینگونه دسته بندی ها نه تنها کار جستجو را سختر می نماید بلکه دامنه جستجو را نیز محدودتر مینماید.
می توان با تشخیصکلمات کلیدی در متن مستندات WSDL کار دسته بندی و جستجو برای وب سرویس ها را بر اساس محتوایشان انجام داد. در مقاله با بکارگیری روشهای داده کاوی, روشی نوین برای این مسئله ارائه شده است. مزیت این روش پیشنهاد مجموعه نسبتا کاملی از سرویس های مشابه به متقاضی است. در نتیجه می توانیم جستجوی کارایی را بر روی وب سرویسها اعمال کنیم و از بین بیشترین تعداد وب سرویس مشابه امکان انتخاب مناسبترین آنها را داشته باشیم.

لینک کمکی