فایل word مقاله بکارگيري شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک در مدلسازي و بهينه سازي گشتاور و گاز NOx در موتورهاي احتراق داخلي SI با زمانبندي متغيير سوپاپها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بکارگيري شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک در مدلسازي و بهينه سازي گشتاور و گاز NOx در موتورهاي احتراق داخلي SI با زمانبندي متغيير سوپاپها :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

علیرضا جاذب نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه گیلان
کاظم آتشکاری – استادیار – دانشگاه گیلان
نادر نریمان زاده – دانشیار – دانشگاه گیلان

چکیده:

معمولا زمانبندی سوپاپها برای افزایش کارایی موتور, در حداکثر دور و قدرت طراحی می شود . محققین نشان داده اند که در قدرتهای میانی با زمانبندی متغییرسوپاپها, کارایی موتور بهبود می یابد. برای افزایش گشتاور و کاهش مصرف سوخت و گازهای آلاینده می توان از تغییر زمانبندی سوپاپها در شرایط مختلف استفاده نمود . در این مقاله ابتدا روش دسته بندی داده های عددی 2 برای مدلسازی اثر تغییر زاویه بسته شدن سوپاپ ورودی و دور یک موتور احتراق داخلی بر گشتاور و مجموعه گازهای آ لاینده اکسید نیتروژن خروجی از مو تور(NOx)با استفاده از داده های حاصل ازمدلسازی ترمودینامیکی و شیمیایی یک موتور در حداکثر قدرت, بکار گرفته می شود. از شبکه های عصبی مصنوعی با ساختار عمومی و روش تجزیه مقادیر منفرد 3 برای تعیین ضرایب چند جمله ایهای مدل , استفاده می شود . در این راستا مدلهایی بدست می آیند که از دقت مطلوبی برخوردارند . با استفاده از مدلهای بدست آمده و الگوریتم ژنتیک 4 , بهینه سازی بصورت تک هدفی و دو هدفی(Pareto)انجام می شود و متغیر های طراحی که باعث بهینه سازی توابع هدف می شوند, بدست می آی ند. از این دسته نقاط می توان برای طراحی ز مان بندی متغیر و بهینه سوپاپ ورودی استفاده نمود.

لینک کمکی