فایل word مقاله مروري بر مفاهيم ، وظايف و فرايند داده کاوي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مروري بر مفاهيم , وظايف و فرايند داده کاوي سازماني :

تعداد صفحات:20

چکیده:

ODM ( Organization Data Mining ) به عنوان ابزار استخراج دانش اتکاپذیری ازداده ها تعریف شده است و فن آوری است کهفرایند تصمیم گیری رابوسیله ی دگرگون ساختن داده ها به سوی دانش ارزشمند درجهت کسب یک مزیت رقابتی سوق می دهد و بعنوان شیوه بکاربردن ابزارهای داده کاوی تعریف شده است .
با توجه به اینکه سازمان ها , داده های تجاری بسیاری رادر تصرف خوددارند و ترابایتها داده را دربانکهای اطلاعاتی شان جمع آوری مینمایند و بافلج ساختن اطلاعات یک چالش کلیدی درتصمیم گیری تشکیلات سازمانی ایجادمی نمایند, به این منظور پروسه ی کشف دانش از پایگاه داده سازمانی مطرح شده است که یک فرایند علمی برای شناسایی الگوهای معتبر, نوین, بالقوه مفید و قابل فهماز داده ها می باشد . مهم ترین بخش این فرایند , داده کاوی (Data Mining) یا کاوش دانش می باشد که با استفاده از الگوریتم های مشخص, الگوهایی را از پایگاه داده استخراج می نماید . داده کاوی عبارت است از " کشف روشها و الگوهایی ویژه در پایگاه داده های بزرگ, برای هدایت تصمیم گیری در مورد آینده .
در این تحقیق نگاه مختصری به مسیر تکاملی درصنعت بانک اطلاعاتی تا داده کاوی , مفاهیم و ضرورت داده کاوی داشته و معماری سیستم های مبتنی برداده کاوی بررسی شده است . همچنین مفهوم ODM , ارتباط ODM و DM , نقش ODM در معرفت سازمانی , نقشODMدربهبود CRM(Customer Relationship management),تعاریف مختصری از وظایف و تکنیک های داده کاوی ودستهبندی این تکنیک ها و الگوریتم های مرتبط با وظایف ارائه شده است . همچنین فرایند داده کاوی بهبود و تکمیل یافته ی مناسبی, جهت بکارگیری این فن آوری در سازمان ها تعریف شده است . در پایان به بحث , نتیجه گیری و بیان نیازمندیها و چالش های کلیدی به کارگیری فن آوری ODM در سازمانهای کشورمان پرداخته شده است

لینک کمکی