فایل word مقاله مصور سازي و تحليل فرآيند جستجوي فضاي جواب توسط الگوريتم ژنتيک در حل مسائل بهينه يابي ترکيبي پيچيده با استفاده از خوشهبندي فضاي جستجو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله مصور سازي و تحليل فرآيند جستجوي فضاي جواب توسط الگوريتم ژنتيک در حل مسائل بهينه يابي ترکيبي پيچيده با استفاده از خوشهبندي فضاي جستجو دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله مصور سازي و تحليل فرآيند جستجوي فضاي جواب توسط الگوريتم ژنتيک در حل مسائل بهينه يابي ترکيبي پيچيده با استفاده از خوشهبندي فضاي جستجو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ,دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله مصور سازي و تحليل فرآيند جستجوي فضاي جواب توسط الگوريتم ژنتيک در حل مسائل بهينه يابي ترکيبي پيچيده با استفاده از خوشهبندي فضاي جستجو,به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله مصور سازي و تحليل فرآيند جستجوي فضاي جواب توسط الگوريتم ژنتيک در حل مسائل بهينه يابي ترکيبي پيچيده با استفاده از خوشهبندي فضاي جستجو :

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

آرزو عتیقه چیان – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس, بخش مهندسی صنایع دانش
رضا برادران کاظم زاده – استادیار بخش مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس, بخش مهندسی صنایع دانش
محمدمهدی سپهری – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس, بخش مهندسی صنایع دانشکد

چکیده:

الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای مهم جستجوی فراابتکاری است . با توجه به ماهیت تصادفی جستجوی این الگوریتم و وابستگی شدید نتایج به پارامترهای آن, عملکرد این الگوریتم مورد بررسی محققین زیادی قرار گرفتهاست . در اینمقاله, فرآیند جستجوی فضای جواب توسط الگوریتم ژنتیک در حل مسائل بهینهیابی ترکیبی, با استفاده از روشهای خوشهبندی تحلیل شدهاست . برای این بررسی از حل نمونههایی از مسئله فروشنده دوره گرد, به عنوان یکی از مسائل معروف بهینهیابی ترکیبی, استفاده شده است . در این مقاله روشی جهت مصور سازی و تحلیل فرآیند جستجوی فضای جواب توسط الگوریتم ژنتیک در حل مسائل بهینهیابی ارائه شده است . شبکههای خود سازمانده ) ) Self Organizing Maps:SOM به منظور تحلیل فضای جستجو با استفاده از خوشه بندی فضای جستجو و تحلیل فرآیند جستجوی فضای جواب توسط الگوریتم ژنتیک, مورد استفاده قرار گرفتهاند . علاوه بر این, روش پیشنهادی توان فراهم آوردن تقریبی از اثر هم زمان متغیرهای تصمیم
بر مقدار تابع هدف, با توجه به نمونههای گرفته شده در طول فرآیند جستجو از فضای جواب را دارد . ایده اصلی در این زمینه, کشف الگوهایی در مورد خصوصیات فضای جستجو با استفاده از نمونههایی که در طول فرآیند جستجو از این فضا گرفته شده میباشد . تحلیل فضای جستجو با استفاده از نمونههای گرفته شده در طول اجرای الگوریتم ژنتیک سبب فراهم آوردن دانایی از این فضا شده که این دانایی می تواند در هدایت جستجوی الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گیرد . همراه کردن دانایی در طول اجرای فرآیند جستجوی الگوریتم ژنتیک می تواند جستجوی آن را از حالت تصادفی به یک جستجوی بر پایه دانایی تبدیل کند . تحلیل عملکرد الگوریتم ژنتیک بر اساس روند جستجوی خوشه – های مختلف فضای جستجو به جای توجه صرف به نتایج جستجو و ارائه روشی جهت استخراج داناییهایی در مورد فضای جستجو از جمله نوآوریهای این تحقیق است .

لینک کمکی